Powrót
POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH "Balladyna 2005".
      W dniach 20-22 kwietnia odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych "Balladyna 2005". Wzięło w nim udział 40 grup teatralnych z całego powiatu. Prezentacje oceniała komisja w składzie: Grażyna Wydrowska z fundacji Teatralnej "Wierzbak", Bogna Nowakowska z TVP oraz nestor instruktorów żarskich - Waldemar Dybalski.
      W "Balladynie" wystąpiło ponad 500 uczestników - młodych aktorów. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy znaczek. Podczas imprezy dzieci miały możliwość uczestniczenia w licznych konkursach.
      Jury przyznało BALLADYNY: 3 ZŁOTE, 3 SREBRNE, 3 BRĄZOWE.
      Powiat żarski na eleminacjach wojewódzkich będą reprezentować: Państwowe Przedszkole nr 1, zespół ŻDK "Dycha", oraz teatr z gimnazium w Bieniowie.
      Szkołę Podstawową nr 8 reprezentował 6 zespołów teatralnych. Zespół "Osiem" kierowany przez panią D. Giecolg otrzymał BRĄZOWĄ BALLADYNĘ.