Powrót

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 8, im. Bolesława Chrobrego w Żarach
ROK SZKOLNY 2015/2016

Najlepiej czytające klasy w szkole:
I miejsce – II a
II miejsce – III c
III miejsce – IV b
Najlepiej czytające klasy z I – III:
I miejsce – II a
II miejsce – III c
III miejsce – III d
Najlepiej czytające klasy z IV – VI:
I miejsce – IV b
II miejsce – IV c
III miejsce – V c
Najlepsi czytelnicy w szkole:
I miejsce – Kacper Mysiorek – klasa IV b
II miejsce – Anastazja Kowalczewska – i Oliwia Schiller – klasa II a
III miejsce – Elżbieta Szakoła – klasa III d


ROK SZKOLNY 2013/2014

Najlepiej czytające klasy w szkole:
I miejsce – III a
II miejsce – III b
III miejsce – II d

Najlepsi czytelnicy w szkole:
I miejsce – Dominika Giza – klasa III b
II miejsce – Zuzanna Kluge – klasa III a
III miejsce – Elżbieta Szakoła – klasa II d


ROK SZKOLNY 2013/2014
Konkurs na najlepszego czytelnika w szkole w roku szkolnym 2013/2014 wygrali:
I miejsce - Paweł Ratajczyk – kl. II a i Dominika Giza – kl. II b
II miejsce – Daria Helman – klasa V b
III miejsce – Paulina Maziarz – klasa IV b

Konkurs na najlepiej czytające klasy w szkole w roku szkolnym 2013/2014 wygrały:
I miejsce – klasa II a
II miejsce - klasa II b

Konkurs na najlepiej czytającą klasę spośród klas IV-VI wygrały:
I miejsce - V b
II miejsce – IV b
III miejsce – IV c

AKTUALNOŚCI - IMPREZY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

KONKURS CZYTELNICZY
    28 lutego 2013 roku odbył się w bibliotece szkolnej konkurs czytelniczy dla klas V pt.: „Z mitologią za pan brat”. Celem konkursu było sprawdzenie stopnia znajomości mitów oraz podniesienie stanu czytelnictwa w szkole. Każdą klasę reprezentował trzyosobowy zespół. Uczestnicy musieli między innymi rozwiązać krzyżówkę, rozpoznać bogów mitologicznych, a także wyjaśnić znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z mitologii. Jury w składzie: p. B. Brzezińska i p. R. Młynarski oceniło także stroje mitologiczne przygotowane przez poszczególne klasy. Przebieg konkursu obserwowała klasa V b i kibicowała swojej drużynie. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali książki, pozostałe drużyny drobne upominki i pamiątkowe dyplomy. Wyniki konkursu:
I miejsce – kl. V c – Dawid Cybulski, Marek Preisner, Piotr Wroczyński
II miejsce – kl. V a – Kornelia Biskowska, Filip Kowalski, Karolina Lepko
III miejsce – kl. V b – Aleksandra Kreczmer, Karolina Łapczyńska, Kamila Pok

KONKURS DLA KLAS II PT.: „KOT – BOHATER LITERACKI”.
    Na przełomie stycznia i lutego biblioteka szkolna zorganizowała konkurs dla klas II pt.: „Kot – bohater literacki”. Celem konkursu było popularyzowanie literatury pięknej związanej z jego tematem, rozwijanie i eksponowanie talentów plastycznych uczniów oraz zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej. Wyniki konkursu:
1. Kornelia Grzelczak, kl. II b
2. Kajetan Spurek, kl. II b
3. Agata Baran, kl. II b
4. Ewa Pająk, kl. II a
5. Maciej Lenczyk, kl. II a
Prace wyróżnione:
1. Alan Lenartowicz, kl. II b
2. Oliwia Mądryk, kl. II b
3. Wiktoria Niewrzędawska, kl. II c
4. Aleksandra Polańska, kl. II c
5. Martyna Drobniak, kl. II a
6. Sandra Seremak, kl. II a
7. Aleksandra Suchecka, kl. II c

KONKURS - MOJA PIERWSZ KSIĄŻKA ...
    W styczniu 2013 r. biblioteka szkolna zorganizowała konkurs plastyczno-literacki pt.: „Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej”. Priorytetem było:
- propagowanie czytelnictwa i działalności biblioteki wśród uczniów klas I,
- rozwijanie zdolności plastycznych i pobudzanie do twórczej działalności,
- tworzenie pozytywnego wizerunku szkolnej biblioteki wśród najmłodszych czytelników.
Prace nagrodzone:
Nikodem Stefański, Izabela Hołodiuk, Wiktor Grzeszczak, Piotr Matysiak z Ia, Szymon Gruszczyński, Julia Mendorowicz, Gabriela Golba z Ib, Oliwia Kędzia z I c.
Prace wyróżnione: Kacper Ziółkowski z Ia, Lena Brąś z Ib i Karolina Łozińska z Ic.

PODSUMOWANIE STATYSTYKI WYPOŻYCZEŃ ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
Najlepiej czytające klasy I-III:
I miejsce - III a
II miejsce - I b
III miejsce - III c
Najlepiej czytające klasy IV-VI:
I miejsce – IV b
II miejsce – IV a, V c
III – VI a
Najlepsi czytelnicy w szkole:
I miejsce – Natalia Olczyk – klasa III c
II miejsce – Gabriela Matkowska – klasa III c
III miejsce – Paulina Porębska – klasa III b

PASOWANIE UCZNIÓW KLAS I NA CZYTELNIKA
    9 stycznia odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystości towarzyszył występ zespołu wokalnego „Kropla” pod kierunkiem p. Marii Woroniec. Ponadto nowi czytelnicy zapoznali się z regulaminem biblioteki i układem księgozbioru. Na koniec każdy uczeń wypożyczył książki na ferie zimowe. Dla pierwszaków został przygotowany konkurs plastyczno – literacki pt. „Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej”. Wyniki oraz wystawę pokonkursową zaplanowano na początek lutego.

KONKURS CZYTELNICZY KL. III
    9 stycznia 2013 roku odbył się w bibliotece szkolnej konkurs czytelniczy dla klas III pt. „Zwiedzamy świat z Koziołkiem Matołkiem”. Celem jego było wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy. Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: s. Inga i p. Maria Woroniec. Każdą klasę reprezentował trzyosobowy zespół. Uczniowie odpowiadali na pytania z treści, rozwiązywali krzyżówkę i zadanie matematyczne, zaznaczali na mapie kierunki geograficzne oraz bawili się w „podkuwanie koziołka”. Wyniki konkursu:
I miejsce – klasa III a ( Jagoda Kołacz, Adrianna Krupa, Mateusz Jeziorny),
II miejsce – klasa III c (Wiktoria Chopcian, Gabriela Matkowska, Natalia Olczyk),
III miejsce – klasa III b (Nikola Dzierybko, Paulina Porębska, Patryk Oksiak).

NOWOROCZNE CZYTANIE DZIECIOM
    7 stycznia 2013 roku w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odbyło się spotkanie uczniów klas I z zaproszonymi do czytania gośćmi. Pan Piotr Olszewski czytał uczniom z klasy I a, pani Agnieszka Olszewska dzieciom z klasy I b, natomiast pani Elżbieta Łobacz – Bącal uczniom z klasy I c. Spotkanie z gośćmi było miłym przeżyciem dla uczestników. Na koniec wszyscy dostali pamiątkowe zakładki lub ulotki.

SPOTKANIE AUTORSKIE
    5 X 2012r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim. W imprezie uczestniczyli ucz. z kl. Ic. "Kulfon, Kulfon, co z ciebie wyrośnie?” – te słowa znają nie tylko dzieci, ale wszyscy dorośli. Autorem tekstu jest Andrzej Grabowski, który zdradzał dzieciom tajemnice swojego piosenkowego laboratorium.
SZKOLNY TURNIEJ PIĘKNEGO CZYTANIA
    16 maja 2012 roku w bibliotece odbył się Szkolny Turniej Pięknego Czytania w kategorii klas III-IV i V-VI. W turnieju wzięło udział 25 uczniów z klas III-VI. W jury zasiadły pani Wioletta Suchan- nauczyciel języka polskiego, pani logopeda Małgorzata Ziemak oraz pani Maria Woroniec – nauczyciel plastyki i muzyki. Pierwszy etap polegał na przeczytaniu własnego, wcześniej przygotowanego tekstu. W drugim etapie wybrani uczestnicy czytali teksty, które otrzymali od jury.
Zwycięzcami konkursu i jednocześnie nominowanymi do Międzyszkolnego Turnieju Pięknego Czytania, który odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach zostały:
- w kategorii wiekowej III-IV – Lorena Kamińska, kl. IV c
- w kategorii wiekowej V-VI – Adrianna Chudzińska, kl. VI a.
Pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Uczestników dopingowała klasa VI b.
Konkurs czytelniczy
    04 kwietnia 2012 roku w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla klas V pt: „W tajemniczym ogrodzie wszystko zdarzyć się może”. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, umacnianie nawyku obcowania z lekturą, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz kształtowanie umiejętności przekazywania przez uczestników zapamiętanych faktów. Każdą klasę reprezentował trzyosobowy zespół. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania związane z treścią lektury, odgadnąć bohatera na podstawie fragmentu książki, rozwiązać krzyżówkę, wyszukać w słowniku wyrazy bliskoznaczne oraz napisać list.
    Po wszystkich konkurencjach jury ogłosiło wyniki. Pierwsze miejsce zajęła klasa Vc, którą reprezentowała Klaudia Trzak, Natalia Abramowicz i Mateusz Pabich. Drugie miejsce zdobyli: Karina Krawczyk, Sebastian Gubała oraz Hubert Schönborn z klasy Vb. Trzecie miejsce otrzymała klasa Va, reprezentowana przez Oliwię Derezińską, Martynę Cieślak i Pawła Tomczaka.
Zwycięska drużyna wygrała książki, natomiast pozostałe drużyny otrzymały drobne upominki. Zmagania zawodników obserwowali uczniowie z klasy IVa oraz IVc. Konkurs czytelniczy dla klas III
   Biblioteka szkolna 12 marca 2012 roku zorganizowała w klasach III eliminacje do konkursu czytelniczego pt.: „Niezwykły doktor Jan Dolittle - przyjaciel zwierząt”. Do I etapu przystąpiło 44 uczniów, których zadaniem było rozwiązanie testu ze znajomości treści książki. Sześciu uczniów, uzyskało ponad 27 punktów i przeszło do II etapu, który odbył się 14 marca.
    Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania związane z lekturą, rozwiązać krzyżówkę, wybrać, które zdania były prawdziwe oraz wypisać zwierzęcych przyjaciół doktora Dolittle.
Po wszystkich zmaganiach konkursowych jury w składzie: pani Małgorzata Ptasińska i pani Agata Lechocka - Wąsowicz ogłosiły wyniki.
I miejsce - Przemysław Karkowski, kl. III a,
II miejsce – Mateusz Chudzik, kl. III b,
III miejsce Jakub Duda, kl. III b.
    Kolejne miejsca zajęli: Kacper Grzegorczyk, Michał Piróg i Wiktoria Pietrzak. Uczniowie, którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca zostali nagrodzeni książkami, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali upominkami. Na konkurs zaproszono klasę II a, która dopingowała walczących uczestników.
Konkurs czytelniczy
    7 lutego 2012 roku odbył się w bibliotece szkolnej konkurs czytelniczy dla klas VI pt.: „W krainie Władcy Wyobraźni”. Został on przygotowany przez pana Roberta Młynarskiego,który jest wielbicielem twórczości J. R. R. Tolkiena. Wśród zadań konkursowych znalazły się: koło fortuny, krzyżówka, zagadki Golluma, kalambury i pytania ryzykowne. W organizację konkursu zaangażowały się również: pani Wioletta Suchan, pani Izabela Czajka i pani Izabela Pajdowska. Impreza wywołała sporo uśmiechów, okazała się dobrą zabawą. Uczestnikom dopingowali uczniowie z klas IV A i IV B. Tradycyjnie najlepsi otrzymali książki, pozostałe osoby drobne upominki i dyplomy.
Wyniki konkursu:
I miejsce – kl. 6C – Sandra Płachta, Julia Zabilska, Mateusz Walczak
II miejsce – kl. 6A – Przemysław Maślanka, Norbert Mencel, Aleksander Olejniczak
III miejsce – kl. 6B – Aleksandra Gieracz, Łukasz Tomke, Kornelia Malek
IV miejsce – kl. 6D – Zuzanna Zgolak, Jan Sękowski, Marta Starzec

Pasowanie na czytelnika
    W dniach 6 i 7 lutego 2012 r. odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona czytelników szkolnej biblioteki. Uroczystość uświetnił „Montaż poetycki” w wykonaniu zespołu wokalnego „Kropla”, przygotowany przez p. Marię Woroniec. Mali czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą przestrzegać zasad obowiązujących w bibliotece i szanować książki. Zapoznali się również z regulaminem biblioteki, układem księgozbioru i sposobem wypożyczania książek.
    Podczas imprezy został ogłoszony konkurs literacko-plastyczny pt.: „Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej”. Zostanie on rozstrzygnięty w marcu. Najładniejsze prace będą nagrodzone książkami oraz umieszczone na wystawie przed biblioteką.

STATYSTYKA WYPOŻYCZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2011/2012 R.

Najlepsi czytelnicy szkoły:
I miejsce - Pamela Szrek, kl. III a - 53 książki
II miejsce - Kaja Trybulska, kl. V a - 46 książek
III miejsce - Paulina Porębska, kl. II b - 23 książki

Najlepsi czytelnicy w klasie IV - VI
IV a - Natalia Stępień - 14 książek
IV b - Julia Góźdź - 5 książek
IV c - Piotr Wroczyński - 20 książek
V a - Kaja Trybulska 46 książek
V b - Weronika Wroczyńska - 10 książek
V c - Jakub Kołtko - 9 książek
VI a - Przemysław Maślanka- 6 książek
VI b -Laura Augustyniak - 20 książek
VI c - Michał Tychowicz - 7 książek
VI d - Marta Starzec - 9 książek

Najlepsi czytelnicy w klasie II - III
III a - Pamela Szrek - 53 książki
III b - Nadia Romaniuk - 27 książek
II a - Katarzyna Walczak - 16 książek
II b - Paulina Porębska - 23 książki
II c - Aleksandra Jabłońska - 13 książek

Najlepiej czytające klasy II-III
I miejsce - III a - 333wypożyczeń
II miejsce - III b - 169 wypożyczeń
III miejsce - II a - 140 wypożyczeń

Najlepiej czytające klasy IV-VI
I miejsce - IV c - 136 wypożyczeń
II miejsce - VI b - 113 wypożyczeń
III miejsce - V a - 99 wypożyczeń

MAGICZNY ŚWIAT POEZJI
    9 grudnia odbył się w bibliotece szkolnej konkurs dla klas II pt.: „Magiczny świat poezji”. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań wierszami Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy i Juliana Tuwima oraz kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych wiadomości. Każdą klasę reprezentował trzyosobowy zespół. Uczestnicy mieli za zadanie: poprawne wypisanie tytułów wierszy, rozpoznawanie cytatów, łączenie rekwizytów z odpowiednimi wierszami oraz odpowiadanie na pytania z treści.
    Po dogrywce pierwsze miejsce zajęły: Iga Wardęga, Julia Mulawa i Naomi Zwierz z klasy II c, drugie miejsce zajęła Katarzyna Walczak, Adrianna Krupa i Jagoda Kołacz z klasy II a, natomiast trzecie miejsce uczennice z klasy II b - Nikola Dzierybko, Małgorzata Szostek i Magdalena Kuczmarska. Zwycięzcy otrzymali książki oraz pamiątkowe dyplomy, natomiast pozostali uczniowie upominki. Na konkurs zaproszono klasę III b i IV c, którzy dopingowali uczestników podczas zmagań konkursowych.

ŚWIĄTECZNE CZYTANIE DZIECIOM
    W ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" 14-15.12.2011 r. odbyło się tradycyjnie świąteczne czytanie w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego nr 8 w Żarach. Zaproszenie do czytania przyjęli: wiceburmistrz miasta Żary pan Edward Łyba, starosta powiatu żarskiego pan Marek Cieślak, radni rady miejskiej pani Barbara Litewka oraz pan Zbigniew Talaga, wicedyrektor szkoły pani Barbara Brzezińska, emerytowany nauczyciel matematyki pani Bożena Blimel, emerytowany nauczyciel techniki pani Halina Czarniecka oraz animator kultury pan Waldemar Dybalski.
    Zaproszeni goście czytali uczniom klas I-III. Dzieci zostały obdarowane słodyczami, pocztówkami, zakładkami oraz broszurami dotyczącymi akcji, a biblioteka szkolna otrzymała w prezencie od pana Talagi książkę, której fragment czytał uczniom. Gościom wręczono podziękowania podpisane przez prezesa fundacji, panią Irenę Koźmińską. Zaproszone osoby wpisały się do pamiątkowej księgi odwiedzin biblioteki. Spotkaniu towarzyszyła świąteczna atmosfera, czytano teksty związane z Bożym Narodzeniem.

KOMIKSY
    29 listopada w bibliotece szkolnej został rozstrzygnięty konkurs na komiks Moja ulubiona lektura szkolna. Osoby nagrodzone i wyróżnione.
I m. - Anita Kwiatkowska i Zuzanna Zgolak z klasy VI d,
II m. Adam Pięta i Natalia Kozłowska z klasy VI d, Jakub i Dominik Pawińscy z klasy VIc, III m. - Julia Kowal z Klasy IVc.
Wyróżnienia: Weronika Wroczyńska, Karina Krawczyk, Patrycja Sadłocha, Oliwia Olszewska z klasy Vb oraz Otylia Milczarek z klasy IVc.
    Nagrodzeni uczniowie otrzymali książki i dyplomy, a wyróżnienia uhonorowano upominkami.

KONKURS FRAZEOLOGICZNY
    4 listopada uczniowie naszej szkoły Adam Pięta i Szymon Abramowicz z klasy VI d brali udział w Międzyszkolnym Konkursie Frazeologicznym pt.: „W krainie ukrytych znaczeń” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Żarach. Zajęli tam II miejsce. Serdecznie gratulujemy. SPOTKANIE AUTORSKIE
    27 października w auli szkolnej, bibliotekarze zorganizowali spotkanie autorskie z majorem rezerwy Wojska Polskiego Panem Wiesławem Adamskim. W ramach czwartej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego był on w Iraku oraz uczestniczył w misji pokojowej ONZ na Wzgórzach Golan. Pan Wiesław swoje przeżycia przelał na papier i powstała książka “Misja w Iraku”. Z pisarzem spotkali się uczniowie z klasy IVc, Vb i Vc. Podczas spotkania nasz gość pokazał ciekawą prezentację multimedialną, opowiadał o życiu codziennym i działaniach polskich żołnierzy na misjach.

POSTACIE Z BAJEK
    W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zorganizowano konkurs na najlepsze przebranie pt.: “Postacie z bajek”. Jury, wybierając najlepszy kostium, brało pod uwagę m.in. pomysłowość i sposób zaprezentowania się. Dwa pierwsze miejsca zajęły Alina Markulak i Patrycja Sadłocha z klasy Vb. Drugie miejsca przyznano Joannie Owsianickiej z klasy Vc i Gabrieli Ganczar z klasy Vb. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo nagrody książkowe.