Powrót

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 8, im. Bolesława Chrobrego w Żarach
INFORMACJE O BIBLIOTECE

Biblioteka dysponuje jednym, dużym pomieszczeniem przeznaczonym na wypożyczalnię, magazyn i czytelnię, mogącą pomieścić całą klasę, i stanowiska komputerowe, wchodzące w skład centrum. Obecnie trwa komputeryzacja biblioteki szkolnej w dwóch obszarach działania. Pierwszy – komputeryzacja warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego i automatyzacja procesów bibliotecznych. Drugi – pełne wprowadzenie biblioteki do świata multimediów i Internetu.


Centrum multimedialne Przekształcanie biblioteki szkolnej w centrum informacji zaczęło się od jednego komputera oraz programu bibliotecznego. Obecnie centrum multimedialne składa się z 4 dodatkowych komputerów z dostępem do Internetu, oraz urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko-skanera). Uczniowie mogą korzystać z centrum multimedialnego zarówno w trakcie lekcji, jak i w czasie pozalekcyjnym. Funkcjonuje ono od marca 2008 roku i cieszy się powodzeniem uczniów, jak również nauczycieli. Pracę w centrum porządkuje regulamin, który określa, kto może korzystać ze sprzętu, na jakich warunkach, omawia kwestię odpowiedzialności za sprzęt, kary za wykroczenia.
Godziny otwarcia Biblioteka otwarta jest codziennie, w dni nauki szkolnej, od godziny 07.45 – 15.00

Zasoby biblioteki Struktura księgozbioru (stan na 22.01.2009r.) ilość woluminów: 10733 wol. czasopisma: 6 tytułów zbiory specjalne: 126

Czasopisma dla uczniów „Kumpel” „Świerszczyk” „Victor Junior”

Czasopisma dla nauczycieli „Głos Nauczycielski” „Biblioteka w Szkole” „Wszystko Dla Szkoły”