Dla rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8

68-200 Żary , ul. Partyzantów 9

Przewodniczący:  Mariusz Morawski

Bank: Santander O/ Żary

94109025610000000104627795

w tytule prosimy wpisywać SKŁADKA UCZNIOWSKA, UCZEŃ …  KLASA…