Dostępność

Informacje o dostępności w naszej szkole

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami informujemy,  “każdy ma prawo poinformować  o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej bez konieczności wykazania interesu prawnego i faktycznego.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności  architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.”*
*źródło:Koordynator ds. dostępności – Miasto Żary (zary.pl)

Osoba ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Żarach do  współpracy ds. dostępności:
Józefa Sierachan
tel. 68 363 67 23, 698 965 940
sierachan.jozefa@sp8.zary.pl

Poniżej do pobrania:
formularz wniosku o zapewnienie dostępności
http://sp8.zary.pl/wp-content/uploads/2020/12/Formularz-wniosku-o-zapewnienie-dostępności.docx

postępowanie skargowe
http://sp8.zary.pl/wp-content/uploads/2020/12/postepowanie-skargowe.docx