Powrót

                                           Pliki do pobrania:

REKRUTACJA UCZ. DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019

Zarządzenia Burmistrza w sprawie rekrutacji do szkół      PDF

Wykaz ulic z obwodu      PDF


DNI OTWARTE

    
Zapraszamy w gościnne progi
Szkoły Podstawowej nr 8
im. Bolesława Chrobrego
w Żarach


Potrzeby pierwszoklasistów zaspokoją:
- oddani swej pracy nauczyciele,
- bardzo dobrze wyposażone gabinety lekcyjne,
- zajęcia komputerowe,
- sala gimnastyczna,
- sala zabaw i plac.
Do dyspozycji uczniów są:
- bardzo dobrze wyposażona biblioteka,
- smaczne posiłki w szkolnej stołówce, a także mleko, porcje warzyw i owoców,
- świetlica szkolna czynna od godziny 06.45 do 16.00
- opieka pielęgniarki.
Nasi uczniowie mają możliwość korzystania z:
- kółek zainteresowań: teatralnych, muzycznych, wokalnych, plastycznych, sportowych, informatycznych, szachowych i innych wynikających z aktualnych potrzeb dzieci,
- zajęć wspomagających rozwój dziecka,
- gimnastyki korekcyjnej.

Każdy uczeń, jeżeli jest taka potrzeba ma zagwarantowaną opiekę:
- pedagoga szkolnego,
- psychologa,
- logopedy,
- specjalisty zajmującego się terapią pedagogiczną.

    Dbamy o rozwój fizyczny i intelektualny naszych uczniów. Nasze starania doceniane są w środowisku lokalnym oraz w województwie i kraju. Szczycimy się licznymi sukcesami. Potrafimy pracować z każdym dzieckiem i dajemy mu szansę bycia kimś ,,ważnym’’ na miarę jego możliwości.