Powrót


Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna - nowy kontrahent_SP8      PDF

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny_SP8      PDF

Klauzula informacyjna - ZF¦S_SP8      PDF

Klauzula informacyjna dla nowego pracownika_SP8      PDF

Klauzula informacyjna - nowy pracownik -rekrutacja_SP8      PDF

Klauzula informacyjna ogólna_SP8      PDF

Klauzula informacyjna - rekrutacja informacja do podania_SP8      PDF

Klauzula informacyjna umowa o dzie³o-zlecenie_SP8      PDF