Harmonogram uroczystości szkolnych

Lp.

Nazwa uroczystości Data

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

IX

2.

Pasowanie pierwszoklasistów.

X

3.

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

X

4.

Narodowe Święto Niepodległości

X - XI

5.

Dni otwarte szkoły

III

6.

Dni Patrona cykl imprez.

IV

7.

Święto Konstytucji 3 Maja

V

8.

Koncert z okazji Dnia Matki

V

9.

Koncert z okazji zakończenia klas szóstych.

VI

10.

Uroczyste zakończenia roku szkolnego.

VI