Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 - semestr I

Lp.

Data Klasy

1.

23 października 2018
24 i 25 października 2018
25 października 2018

kl. I – III
kl. IV-VIII
gimnazjum

2.

11 grudnia 2018
12 i 13 grudnia 2018
13 grudnia 2018

kl. I – III
kl. IV-VIII
gimnazjum

3.

8 stycznia 2019
9 i 10 stycznia 2019
10 stycznia 2019

kl. I – III
kl. IV-VIII