Powrót

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt.Bieg po zdrowie

    Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach uczestniczą w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. "Bieg po zdrowie"

GRUPA EKSPERYMENTALNA
kl. 4 C         wych. Danuta Adamska
,
    I edycja programu „Bieg po zdrowie” przeprowadzana jest w 16 województwach, jednej klasie IV w każdej szkole. Grupa, do której został skierowany program profilaktyki antytytoniowej, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Wg badań z 2010 r. dzieci po pierwsze papierosy sięgają już w wieku 12-18 lat, przy czym okres krytyczny przypada w przypadku pierwszych kontaktów z alkoholem i nikotyną na przedział 9-10. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży jest ważnym elementem ogólnych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych. To proces długofalowy, którego efekty są rozłożone w czasie i mają wpływ zarówno na okres dzieciństwa czy dorastania, jak i dorosłego życia.
CEL PROGRAMU:
Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

Więcej:
„Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”