40-lat sportu dzieci i młodzieży w żarskiej „ósemce”
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego Żarach w przeciągu swojego istnienia, kojarzona jest poza osiągnięciami edukacyjnymi i wychowawczymi również z wzorowo prowadzoną działalnością na polu krzewienia kultury fizycznej i sportu.

Sport najmłodszych w „ósemce” stał zawsze na równym, wysokim poziomie, a Szkoła Podstawowa nr 8 osiągnęła bardzo dużo sukcesów na sportowych arenach miasta, województwa i całego kraju.

Początki wychowania fizycznego i sportu szkolnego to działalność nieocenionych fachowców ,ludzi sportu, nauczycieli wychowania fizycznego p. Romana Proszowskiego i p. Henryka Jacha, którzy związani byli ze Szkołą od samego początku jej istnienia. Wychowawcy, ludzie o ogromnym zaangażowaniu w swoja pracę stworzyli w Szkole wspaniały klimat dla rozwoju sportowych talentów uczniów „Ósemki”.

P. Roman Proszowski i p. Henryk Jach byli założycielami SKS „BOLKO” (1964r). Do duetu tych dwóch nauczycieli dołączyły wkrótce panie: p. Irena Augustynowicz i nieodżałowana, autorytet dla wychowanków i nauczycieli p. Teresa Nowicka (za swoją pracę odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi).

Pod kierunkiem tego znakomitego zespołu nauczycieli wychowania fizycznego uczniowie SP-8 zaczęli odnosić swoje pierwsze sukcesy na stadionach województwa i Polski. Sukcesy te były nieuniknione, bowiem olbrzymie zaangażowanie tego grona nauczycieli, ich sportowa pasja i ambicje uczniów, nowej wówczas żarskiej Szkoły, stworzyły doskonały klimat dla sportowej szkolnej rywalizacji. Swój znakomity wkład w sportowe sukcesy SKS „BOLKO” mieli również nauczyciele i instruktorzy, którzy później dołączyli do grona nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców grup sportowych.. Byli to: Jan Czahajda, Irena Zdunek, Tomasz Ostrowski, Dariusz Wisz, Andrzej Owsianicki, Beata Krzywiecka, Ewa Corn-Woźniak, Ryszard Dynowski.

Działalność SKS „BOLKO” trwała od roku 1964 do roku 1995. W grudniu 1995r. powstaje kontynuator przebogatych osiągnięć sportowych, rekreacyjnych i wychowawczych SKS „BOLKO” Uczniowski Klub Sportowy „BOLKO”. UKS „BOLKO” jest jednym z najwcześniej założonych Uczniowskich Klubów Sportowych w Zarach. Zarząd Klubu tworzyli:Prezes–Krzysztof Skorupa i Członkowie: Dariusz Wisz, Andrzej Boguszewski, Danuta Rutkowska, Daniela Giecold, Mariusz Rutkowski, Tadeusz Baworowski, Andrzej Owsianicki. Od roku 1996 roku funkcję Prezesa Klubu pełni Dariusz Kołacz, a obecny Zarząd Klubu to Dariusz Kołacz-Prezes, Joanna Wojteczko-Skarbnik, Członkowie Zarządu: Danuta Rutkowska-Sekretarz, Joanna Mistoń, Agnieszka Zabicka, Tomasz Muńko, Irena Sulczewska, Daniela Giecold, Izabela Raczkowska i Jadwiga Rydel.

UKS „BOLKO” to klub z dwiema sekcjami sportowymi: zapasy dziewcząt i chłopców oraz lekkoatletyka. Klub współpracuje ściśle w kształtowaniu sportowego rozwoju dzieci szkoły z MLKS AGROS Żary, gdzie najzdolniejsi uczniowie ,zawodnicy „ósemki” mogą kontynuować swoje sportowe pasje. Bardzo dobra współpraca z tym klubem ,a w szczególności z ludźmi związanymi z wcześniejszymi tradycjami SKS „BOLKO” p. Franciszkiem Dendewiczem-Prezesd/s sportowych MLKS AGROS Żary i Trenerem Ryszardem Dynowskim(zapasy), zaowocowała już tym, iż UKS „BOLKO” poszczycić się może tym, że wychowankowie UKS „BOLKO” są już medalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski w kategoriach kadetów i juniorów oraz są członkami kadry Narodowej w tych kategoriach wiekowych.

Sukcesami poszczycić mogą się również byli lekkoatleci UKS „BOLKO” ,obecni podopieczni trenerow klubowych Agrosu p. DariuszaWisza, p. Andrzeja Boguszewskiego oraz Krzysztofa Skorupy są już czołowymi zawodnikami Makroregionu Dolnośląskiego i medalista wielu imprez lekkoatletycznych.

Poza działalnością typowo sportową Klub promuje zdrowy styl życia poprzez szereg konkursów o tematyce prozdrowotnej, organizuje festyny rekreacyjne oraz jest współorganizatorem miejskich eliminacji Ogólnopolskich Czwartków lekkoatletycznych z Finałem w Warszawie. Na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez UKS „BOLKO” wpisał się Turniej zapaśniczy im. Bolesława Chrobrego organizowany z okazji Miesiąca Patrona Szkoły.

Współtwórcami sukcesów sportowy UKS „BOLKO” obok znakomitych, pragnących bawić się w sport dzieci są ich nauczyciele i wychowawcy: Andrzej Boguszewki, Daniel Szałęga, Dariusz Wisz, Andrzej Owsianicki, Danuta Rutkowska Agnieszka Żabicka, Joanna Mistoń, Andrzej Wentlant, Dariusz Kołacz.