Powrót

LOGOPEDA
Szkoły Podstawowej nr 8, im. Bolesława Chrobrego w Żarach
Małgorzata SIENKIEWICZ – ZIEMAK

INFORMACJE

  • Badanie mowy
  • Terapia zaburzeń mowy
  • Koordynacja terapii zaburzeń mowy ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • (dysleksja rozwojowa).
TERMINARZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Wtorek: 12.45 - 14.15
Środa: 8.00 - 8.30
Czwartek: 8.00 - 11.30
Piątek: 8.00 - 9.30