Powrót

PEDAGOG
Szkoły Podstawowej nr 8, im. Bolesława Chrobrego w Żarach
Józefa SIERACHAN



INFORMACJE

Pedagog
Organizuje w szkole i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

W czasie pracy jestem do dyspozycji uczniów, nauczycieli , rodziców.

Realizuję zadania w zakresie:
- Rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szk.
- Prowadzenie lub org. prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące dzieci.
- Organizuję i prowadzę różne formy pomocy pedagogiczno-pedagogicznej.
- Podejmuję działania profilaktyczne.
- Wspieram działania opiekuńczo- wychowawcze.
- Podejmuję działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom.

Zapraszam uczniów gdy:
- chcą podzielić się swoją radością,
- mają ochotę z kimś porozmawiać,
- mają ciekawe pomysły,
- mają problem i nie wiedzą jak go rozwiązać.

Rodzice mogą zwrócić się:
- gdy potrzebują wsparcia,
- w rozwiązywaniu problemów z dzieckiem,
- niepokoi zachowanie dziecka,
- chcą porozmawiać o wynikach w nauce oraz jego funkcjonowaniu w szkole.

Godziny pracy

Poniedziałek           Wtorek                 Środa               Czwartek               Piątek

08.00 – 13.30     08.00 –12.00     08.00 – 12.00      12.00 – 16.00          07.30 - 11.30

Gdy pojawi się problem jestem do Waszej dyspozycji znacznie dłużej.
Proszę o kontakt.