Powrót

Szkoła Podstawowa nr 8, im. Bolesława Chrobrego w Żarach
"BEZ NAŁOGÓW I W DOBRYM HUMORZE".

    W roku szkolnym 2012/2013 realizujemy projekt "Bez nałogów i w dobrym humorze" z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
    Celem programu jest kształtowanie nawyków życia bez uzależnień. czyli:
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
- budowanie dobrych relacji z rówieśnikami,
- kształtowanie umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu,
- kształtowanie postaw empatycznych, asertywnych, tolerancji,
- informowanie o szkodliwym działaniu alkoholu, narkotyków, nikotyny.

        W zależności od etapu edukacyjnego i aktualnej sytuacji wymienione cele będą mocniej i słabiej akcentowane. Osoby realizujące program: pedagog szkolny - J. Sierachan, informatyk - D. Adamska. Ponadto w realizacje programu włączą się: wicedyrektor, wychowawcy klas I-VI, rodzice uczniów. Powyższe cele będą realizowane w każdej klasie.
    Środki finansowe zostały pozyskane z Urzędu Miasta - MKRPA w Żarach zostaną wykorzystane na zakupow programów edukacyjnych związanych z uzależnieniami. spektakl profilaktyczny dla wszystkich uczniów, zakup nagród dla uczniów - uczestników DBI i innych konkursów. Szkoła zostanie doposażona w materiały papiernicze potrzebne do realizacji projektu.