Powrót

„Szkoła bez przemocy”
      Pragniemy, aby w naszej szkole każdy czuł się bezpiecznie. Od roku szkolnego 2006/2007 nasza szkoła realizuje zadania ogólnopolskiej kampanii „Szkoła bez przemocy”. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przejawom przemocy, a także zwiększenia świadomości i zmiana postaw wobec przemocy w szkole i poza nią.
  Zadania realizowane w szkole:
 1. Ankieta dla uczniów i rodziców klas I V – VI na temat „Poczucie bezpieczeństwa w szkole.
 2. Przedstawienie opracowania ankiety i wniosków do dalszej pracy na posiedzeniu rady pedagogicznej i rodzicom podczas spotkań.
 3. Konkurs na klasowe hasło na temat zapobiegania przemocy i agresji.
 4. Pełnienie dyżurów przez uczniów podczas przerw.
 5. Spotkanie z policją na temat „ Skutków prawnych złych zachowań”.
 6. Uczestnictwo w akcji „ Bezpieczny Internet”
 7. Przeprowadzenie na spotkaniach z wychowawcami klas pogadanki na temat „ Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi u dzieci”
 8. Utworzenie szkolnego KODEKSU WARTOSCI.
 9. Konkurs na „ Klasę na medal” (opracowanie regulaminu).
 10. Zorganizowanie w szkole „ Dnia bez przemocy”.
 11. Cykle zajęć w klasach przeprowadzonych zgodnie z planami wychowawczymi klas.
 12. Realizacja zadań w ramach ogólnopolskiej kampanii „ Szkoła bez przemocy”.
 13. Trening Zastępowania Agresji – elementy metody ART – praca z klasą V d.

Więcej: www.szkolabezprzemocy.pl