Powrót

PSYCHOLOG
Szkoły Podstawowej nr 8, im. Bolesława Chrobrego w Żarach
Edyta WICIJEWSKA

INFORMACJE

Zakres działań:

• Diagnostyka zaburzeń emocjonalno-społecznych.
• Konstruowanie programów naprawczych (niwelowanie deficytów).
• Działania o charakterze terapeutycznym.
• Doradztwo psychologiczne.
• Psychoedukacja.
• Profilaktyka agresji.
• Interwencje w sytuacjach kryzysowych.

Godziny pracy

Poniedziałek           Wtorek                 Środa               Czwartek               Piątek

08.00 – 13.30     08.00 –13.00     08.00 – 13.00      10.00 – 16.30          08.00 - 13.00

Pomoc psychologiczna jest bezpłatna i dobrowolna, realizowana na terenie szkoły. Wczesna interwencja, nawiązanie współpracy z psychologiem to dla dziecka szansa na szybkie pokonanie trudności i prawidłowy rozwój.