Powrót

SAMORZĄD SZKOLNY
Szkoły Podstawowej nr 8, im. Bolesława Chrobrego w Żarach
INFORMACJE

PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Cele podejmowanych działań:
- rozwijanie samorządności,
- kształtowanie postaw społecznych,
- mobilizowanie do pracy na rzecz szkoły,
- tworzenie ceremoniału szkolnego i kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych,
- pamięć o patronie szkoły,
- uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i regionalnych,
- działalność rozrywkowa,
- udział w akcjach charytatywnych,
- rozwijanie ekspresji twórczej młodzieży, uwrażliwianie na piękno i estetykę,
- integracja społeczności szkolnej,
- rozwijanie kultury osobistej, wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów,
- dbanie o ład i porządek w szkole o poza nią,
- rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem, dbałość o zdrowie,
- współpraca ze społecznością szkolną w ramach promocji szkoły,
- przybliżenie wiadomości o Unii Europejskiej,
- zachęcanie do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku podczas ferii i wakacji.Zadania:
WRZESIEŃ
Inauguracja roku szkolnego
Wybór samorządów klasowych
„Znam swoje prawa i obowiązki"-przypomnienie treści Statutu SP 8 na lekcjach wychowawczych
Współudział w akcji „Sprzątanie świata"
Udział w akcji „Dzień bez samochodu”

PAŹDZIERNIK
Współudział w organizacji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Wybory do Rady SU.
Prezentacja Rady SU na rok szkolny 2008/2009.
Wybór rzecznika praw ucznia.
Włączenie się SU w akcję „Góra grosza"
Obchody Święta Zmarłych - „Pamiętajmy o najbliższych, którzy odeszli"

LISTOPAD
Obchody Narodowego Święta Niepodległości -„Dzięki Nim jesteśmy"
Organizacja i przeprowadzenie dyskoteki andrzejkowej
Systematyczna zmiana gazetek na korytarzu szkolnym

GRUDZIEŃ
Mikołajki w naszej szkole
Włączenie się SU w akcję charytatywną: „I ty możesz zostać świętym Mikołajem"
Ogłoszenie konkursu na: najładniejszy stroik, wystrój klasy, kartkę świąteczną

STYCZEŃ
Włączenie się SU w akcję „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"
Podsumowanie I półrocza

LUTY
Karnawał w szkole
Bezpieczne ferie

MARZEC
Pierwszy Dzień Wiosny
Dzień otwarty szkoły
Wybory nowych opiekunów SU
Edukacja proeuropejska

KWIECIEŃ
Dzień Patrona
Wielkanoc

MAJ
Dzień Matki i Ojca

CZERWIEC
Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Opiekunowie samorządu: p. R. Młynarski