KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 0 1 września 2021r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021r.
3. Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
5. Egzamin ósmoklasisty: język polski, matematyka, język obcy 24, 25, 26 maja 2022 r.
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
7. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

12 listopada 2021r.

02 maja 2022r.

23-27 maja 2022r.

17 czerwca 2022r.

W w/w dniach szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczych.