KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 04 – 15 stycznia 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 01 – 06 kwietnia 2021 r.
5. Egzamin ósmoklasisty: język polski – 25.05.2021r., matematyka – 26.05.2021r., język obcy – 27.05.2021r. 25 – 27maja 2021 r.
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
7. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.