KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

Zdarzenia

Terminy

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe 27 stycznia – 09 luty 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 09 – 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 21 – 23 kwietnia 2020 r.
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
7. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dni ustawowo wolne

8. Wszystkich Świętych 01.11.2019 r. (piątek)
10. Święto Niepodległości 11.11.19 r. (poniedziałek)
11. Nowy Rok 01.01.2020 r. (środa)
12. Święto Trzech Króli 06.01.2020 r. (poniedziałek)
13. Święto Pracy 01.05.2019 r. ( piątek)

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach, po zasięgnięciu opinii, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020, w następujących terminach:

2 – 3 stycznia 2020 r.

(dla klas I – VIII)

21 – 23 kwietnia 2020 r.

(dla klas I – VII)

12 czerwca 2020 r.

(dla klas I – VIII)

W w/w dniach szkoła zapewnia  opiekę w formie zajęć opiekuńczych.