Ważne

W ZWIĄZKU Z WYSOKIM RYZYKIEM ZACHOROWAŃ.

PAMIĘTAJ, MYJ CZĘSTO RĘCE Z UŻYCIEM CIEPŁEJ WODY I MYDŁA! PAMIĘTAJ, OCHRANIAJ SIEBIE I INNYCH PODCZAS KICHANIA I KASZLU!