Powrót

CERTYFIKATY
Szkoły Podstawowej nr 8, im. Bolesława Chrobrego w Żarach

INFORMACJE
    Szkoła nasza systematycznie włącza się do działań artystycznych, ekologicznych, charytatywnych, oraz takich, które zapewniają bezpieczeństwo i niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Uczniowie i nauczyciele chętnie uczestniczą w akcjach i kampaniach społecznych. Potwierdzeniem tych działań są m.in. certyfikaty.