Rozmiar: 982 bajtów


RADA RODZICÓW SZKOŁY
Mariusz Morawski - przewodniczący
Elżbieta Płachta - z-ca przewodniczącego
Joanna Smyczyńska - sekretarz
Angelika Pecyna - skarbnik

Justyna Terpińska-Greszczeszyn - komisja rewizyjna - przewodnicząca
Tomasz Gierat - komisja rewizyjna


Nr tel do: Pana Mariusza Morawskiego 516000040

UWAGA!
WPŁATY SKŁADEK UCZNIOWSKICH MOŻNA DOKONYWAĆ ELEKTRONICZNIE
(DOTYCZY PEŁNEJ SKŁADKI ROCZNEJ).

W TYTULE WPŁATY OBOWIĄZKOWO NALEŻY PODAĆ:
SKŁADKA UCZNIOWSKA, IMIĘ, NAZWISKO UCZNIA, KLASA

DANE: KONTAKTOWE

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
ul. Partyzantów 9
68-200 Żary

Nr konta: BZ WBK O/Żary  94 1090 2561 0000 0001 0462 7795

Uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są w firmie ubezpieczeniowej GOTHAER
Szkodę można zgłosić:
1. Telefonicznie - dzwoniąc na numer 22 469 69 69
2. E-mailem - wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@gothaer.pl
3. Listownie
4. Online - wypełniając internetowy formularz na stronie           www.gothaer.pl/pl-nnw-szkolne

Ubezpieczenie grupowe NNW dzieci SP8 w Żarach

                                           Pliki do pobrania:

Gothaer 2017 program NNW SP NR 8 ŻARY w pdf      PDF 
Gothaer 2017 program NNW SP NR 8 ŻARY - dla Gimnazjum  PDF 
Zgłoszenie szkody_oświadczenie opiekuna       PDF 
2017 GOTHAER Oświadczenie przedstawiciela ubezpieczonego PDF 
NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody       PDF 
NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody_skrot       PDF 
OWU_NNW_Oswiata_od_25.04.2017       PDF 


Pomocą służy doradca p. Bożena Sarnowska nr tel. 603 155 010 oraz sekretariat szkoły