Stołówka Szkolna

Funkcjonowanie stołówki w Szkole Podstawowej nr 8
im. Bolesława Chrobrego w Żarach

1. Posiłki wydawane będą od 6 września 2023r. (środa)
2. Zapisy dokonywane będą z wyprzedzeniem u intendentki szkoły, przez dziennik Librus Intendent Stołówka lub bezpośrednio na email: intendent@sp8.zary.pl.
3. Osobą do kontaktu w sprawach opłat za obiady oraz zgłoszenia na obiady jest intendent szkoły Karolina Rybka pod nr telefonu 68-363-67-23 lub drogą email: intendent@sp8.zary.pl
4. Kuchnia szkolna przygotowywać będzie posiłki:
• II śniadanie – koszt jednego śniadania 3,50 zł, abonament naliczany jest z góry na cały miesiąc.
• obiady dwudaniowe – koszt jednego obiadu 6,00 zł, abonament naliczany jest z góry na cały miesiąc.
Każdą rezygnację ze śniadań lub obiadów należy zgłosić u intendentki szkoły lub bezpośrednio w kuchni co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
5. Śniadania wydawane będą w godzinach 7:30-10:30.
6. Obiady wydawane będą wg. harmonogramu dostosowanego do planu lekcji:
– dla klas I –II odrębna procedura ustalona bezpośrednio z wychowawcą klasy;
– dla klas III –VIII na wyznaczonych przerwach obiadowych.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania stołówki szkolnej można znaleźć poniżej:

Stołówka informacje

Harmonogram wydawania posiłków 23 24