Stołówka Szkolna

Wydawanie obiadów w stołówce szkolnej w trakcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych odbywa się według harmonogramu*:

I PRZERWA ( 11:30 – 11:50 ) KLASY I – IV

II PRZERWA ( 12:35 – 12:55 ) KLASY V – VIII

III PRZERWA ( 13:40 – 13:50 ) DLA ZAPOMINALSKICH/ DOKŁADKOWA 🙂 

Pierwszeństwo wejścia na stołówkę bez kolejki mają klasy pierwsze.

*godziny podania posiłków w trakcie zajęć opiekuńczo – wychowawczych będą podawane na bieżąco

Zapisów można dokonywać u intendentki szkoły oraz kucharek.

Za posiłki można wpłacać :

  • u intendentki szkoły
  • przelewem na konto bankowe szkoły PKO BP 24 1020 5460 0000 5202 0118 5032 – w tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc którego dotyczy wpłata.