Świetlica

Opiekę sprawują wychowawcy:

Lucyna Dunajska – Zaleszczak,

Dorota Wilgucka

Sławomira Idzik – Sekular

Świetlica jest miejscem spędzania czasu dla uczniów naszej szkoły w oczekiwaniu na lekcje lub po nich.  Spełnia swoją funkcję opiekunczo – wychowawczo – dydaktyczną. Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 – 16:00.  Zapisy odbywają się na podstawie karty zgłoszenia.

AKTUALNA KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA (1)