Cykl imprez i uroczystości związanych z obchodami 40 – lecia szkoły
STYCZEŃ
W styczniu na korytarzu głównym naszej szkoły umieszczony został kalendarz mających odbyć się imprez od stycznia do września tego roku. Wykonana została również tablica, na której umieszczono zdjęcia z życia szkoły.

LUTY
„Dzień Otwarty Szkoły”
W ramach akcji „Dzień Otwarty Szkoły” gościliśmy przedszkolaków wraz z rodzicami. Dzieci miały okazję uczestniczyć w zorganizowanych z myślą o nich zajęciach w klasach, bibliotece, świetlicy, gabinecie informatycznym. Obejrzały naszą szkołę, pokazy sportowe i artystyczne oraz prezentację komputerową szkoły. Nauczyciele odpowiedzialni za to zadanie zaplanowali również spotkanie popołudniowe dla rodziców, którzy nie mogli odwiedzić naszej szkoły w godzinach rannych. Zarówno dzieci jak i ich rodzice byli zadowoleni z wizyty w naszej szkole. Celem tak zorganizowanego dnia było zapoznanie rodziców z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

folder o szkole
W lutym opracowany został przez nauczycielkę nauczania zintegrowanego folder o szkole, która pozyskała również sponsora na jego wydanie. Folder wręczany był rodzicom w dniu promocji szkoły oraz podczas imprez i uroczystości szkolnych

imprezy literackie
Szkolny konkurs poetycki pt. „Ja i moja szkoła”, zachęcił uczniów do napisania wiersza o tematyce szkolnej. Konkurs odbywał się w poziomach klas. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 7 kwietnia. Rozdano wiele dyplomów i nagród.

MARZEC
imprezy plastyczne
W marcu ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „Portret Chrobrego”. Format i technika wykonania prac była dowolna, a rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac odbyła się podczas festynu 19 czerwca 2004 roku.

KWIECIEŃ
informatyka
Konkurs informatyczny dla klas I – III pt. „Moja szkoła w drodze do Europy”. Elementem wstępnym były prace graficzne i plastyczne (format dowolny). Konkursu połączony z wystawą prac odbył się 16 kwietnia 2004 roku. Nagrody i dyplomy dla dzieci pozyskano od sponsorów.

imprezy sportowe
W dniu 6.04.2004 roku o godzinie 15.00 odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych im. B. Chrobrego w zapasach. W zawodach wzięły udział wszystkie żarskie szkoły podstawowe, ekipa z Mirostowic Dolnych, Sieniawy Żarskiej, Lipinek Łużyckich oraz drużyna z Niemiec. W tym roku zapaśnicy „Ósemki” bronili tytułu Mistrza Ligi Powiatowej.

W miesiącu kwietniu rozpoczął się również, szkolny turniej rekreacyjno - sportowy „Klasa na medal”. Rywalizacja odbywała się w poziomach klas. Pierwsze o tytuł „Klasy na medal” ubiegały się klasy I, następnie klasy II. W miesiącu maju startowały klasy III i IV, a na początku czerwca klasy V i VI.

MAJ
imprezy sportowe
W maju odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej – 5- tki piłkarskie, w którym brali udział reprezentanci szkół podstawowych z Żar.

CZERWIEC
imprezy sportowe
1 czerwca 2004roku odbył się uliczny bieg poświęcony patronowi naszej szkoły. Udział w nim wzięli nie tylko reprezentanci poszczególnych klas, ale reprezentanci nauczycieli szkół podstawowych.

festyn środowiskowy
Z okazji 40 – lecia naszej szkoły 19 czerwca 2004 roku o godzinie 15,00 odbył się na terenie naszej szkoły „Piknik z Chrobrym”, w ramach którego przewidziane były : loteria fantowa, prezentacje artystyczne wszystkich klas, turnieje sportowe, plener plastyczny, „cukierenka” oraz wojskowa grochówka.

WRZESIEŃ
Z okazji 40 – lecia opracowano „Informator”, który zawiera historię szkoły od początku tj. od pierwszej rady szkoleniowej, kiedy to pierwszym dyrektorem był nieżyjący już pan Władysław Fudal, a także informacje na temat absolwentów „Ósemki”. Informator ukaże się w październiku.

PAŹDZIERNIK
Uroczyste podsumowanie obchodów 40 – lecia szkoły. W tym: uroczysty apel, zwiedzanie szkoły, koncert, wspomnienia przy kawie.


Czterdzieści lat minęło Szkole Podstawowej nr 8 w Żarach.
      Obchody 40-lecia szkoły rozpoczęły się w roku szkolnym 2003/2004. Cieszył masowy udział uczniów, nauczycieli i rodziców w przygotowaniu i uczestnictwie w różnorodnych spotkaniach i konkursach literackich, plastycznych i informatycznych. W klasach I-III przeprowadzono cykle lekcji poświęcone tradycji i 40-letniej tradycji szkoły.
      Dla przedszkolaków i ich rodziców zorganizowano Dni Otwarte Szkoły, podczas których zaprezentowano bogatą ofertę edukacyjną. Opracowano i wydano folder reklamujący szkołę i informator z okazji 40-lecia. Aktywnie w obchody 40-lecia szkoły włączyli się sportowcy. Sportowym aktem był coroczny turniej zapaśniczy im. Bolesława Chrobrego. W porozumieniu z Urzędem Miasta zorganizowano Uliczny Bieg Chrobrego. Udział w nim wzięli uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół żarskich. Przez cały rok odbywały się sportowe turnieje klas „Klasa na medal”. W czerwcu zorganizowany został „Piknik z Chrobrym”, który uświetniły występy taneczne, wokalne, gry i zabawy sportowe i przejażdżki konne. Oprócz dzieci i ich rodzin w imprezie wzięli udział mieszkańcy naszego miasta. Dochód z imprezy przeznaczony został na zakup nowego sztandaru.
      8 października 2004r. uroczystą mszą św. odprawioną w intencji uczniów, rodziców i pracowników szkoły rozpoczęły się główne obchody jubileuszu. W uroczystym apelu uczestniczyli przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych nauczycieli, pracowników i absolwentów szkoły. „Czasy się zmieniają, zmienia się więc i szkoła, ale w pamięci pozostaną dokonania uczniów i nauczycieli. Które z nich uznać za najważniejsze? Czy ogólnopolskie sukcesy chóru szkolnego, czy tak licznych laureatów w konkursach przedmiotowych, czy mistrzów sportowych, czy mistrzów słowa, czy po prostu wypuszczenie w świat 4395 absolwentów, z których znakomita większość dzięki właściwemu przygotowaniu do dalszego zdobywania wiedzy i  umiejętności poradziła sobie z trudami życia?” - w okolicznościowym przemówieniu powiedział dyrektor T. Muńko.
      Przekazywaniu szkole nowego sztandaru towarzyszyło wzruszenie i poczucie dumy. Apel uświetniła orkiestra wojskowa Garnizonu Żagań. Z dużym zainteresowaniem goście zwiedzili naszą szkołę. Jubileuszowy koncert, podczas którego wystąpili nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkoły wprowadził doskonały nastrój. Gratulacje, życzenia gości, wspomnienia i refleksje pozwalają uwierzyć, że warto kierować energię i siły w stronę tych, którzy w szkole są najważniejsi - UCZNIÓW.
      Mamy nadzieję, że Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach w dalszym ciągu będzie kojarzona z wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi i wychowawczymi.