Powrót

„Balladyna” – Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych
    W 1998 roku po raz pierwszy w naszej szkole uczczono Międzynarodowy Dzień Teatru w nietypowy sposób. "Zamieniono" szkołę w wielki teatr. Do szkolnego teatru w dniu 27 marca przybyło 25 szkolnych zespołów teatralnych z rejonu działalności delegatury Kuratorium Oświaty w Żarach. Dwie profesjonalne komisje konkursowe przyglądały się z niezwykłą uwagą młodym aktorom i ich opiekunom, każde dziecko otrzymało w prezencie okazjonalny znaczek, gorący posiłek, a przede wszystkim mogło spędzić niezwykle atrakcyjnie ten jeden wyjątkowy dzień.

„Balladyna 98” pozostawiła niezapomniane wrażenia. Organizatorzy postanowili kontynuować tę autorską imprezę, zapraszając w 1999 roku do współorganizowania Żarski Dom Kultury. Nawiązano bliską współpracę z Fundacją Teatralną „Wierzbak” z Poznania. Współpraca zaowocowała zorganizowaniem w 2002 i 2004 roku trzydniowych warsztatów teatralnych dla nauczycieli zajmującymi się pracą z małymi aktorami.

Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych „Balladyna” ma już swoją tradycję. Zawsze odbywa się z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Stanowi on eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów „Pro Arte”. W komisji konkursowej zasiadają przedstawiciele teatru dziecięcego. Z okazji kolejnego przeglądu wydawany jest okazjonalny znaczek, który staje się prawdziwym rarytasem dla kolekcjonerów. Ideą przeglądu jest udział dzieci, nauczycieli i rodziców w wychowaniu przez teatr.

Zapraszamy na Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych „Balladyna” jak zawsze w marcu.