Powrót

Międzyszkolny konkurs orograficzny „O Złote Pióro Dyrektora Szkoły”

Bezbłędne pisanie i przyswajanie zasad ortograficznych jest trudną sztuką, szczególnie w okresie początkowej nauki szkolnej. Od naszej inwencji zależy, czy praca nad ortografią będzie uciążliwa, czy stanie się ciekawą zabawą, która rozbudzi czujność ortograficzną.

Chcąc pokazać, że ucząc się ortografii można doskonale się bawić zorganizowano Międzyszkolny Turniej Ortograficzny – O Złote Pióro Dyrektora Szkoły.”

Inauguracyjne spotkanie odbyło się w marcu w roku szkolnym 2002/2003. Formuła turnieju opiera się przede wszystkim na dobrej zabawie z wykorzystaniem aktywnych i twórczych metod nauczania. Celem turnieju było ponadto utrwalanie umiejętności stosowania poznanych reguł ortograficznych, wyzwalanie twórczego myślenia, kształtowanie pozytywnych postawy wobec rówieśników.

Turniej Ortograficzny O Złote Pióro Dyrektora Szkoły został zorganizowany ze środków własnych szkoły, dzięki pomysłowości organizatorów i wsparciu rodziców. Drużyna, która zdobyła największa ilość punktów otrzymała złote pióro dyrektora szkoły, pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni srebrnymi piórami oraz pamiątkowymi dyplomami.

Spotkanie było okazją do bliższego poznania się i wymiany doświadczeń, sprawdzenia, które działania przynoszą efekty, które są skuteczne. Zaangażowanie uczestników dowiodło, że ortografia nie jest zła, że można ją polubić.

Ciepłe słowa jakie można było usłyszeć od uczestników konkursu, stały dla organizatorów imprezy motorem do dalszych działań. Turniej wszedł na stałe do kalendarza imprez. Organizatorkami turnieju są: Danuta Adamska, Marzena Przyborska, Danuta Szczotka i Ewa Żurek.

Orto 2007/2008Infoorto 2008/2009
    3 kwietnia byliśmy organizatorami VII Międzyszkolnego Konkursu Ortogra-ficznego "O złote pióro Dyrektora szkoły". Tegoroczny konkurs to INFO-ORTO czyli zabawy, gry i ćwiczenia ortograficzne przy komputerze. Laureatami zostali uczniowie naszej szkoły: Sandra Płachta i Adam Pięta.
Gratulujemy!!!


KONKURS 2009/2010
   30 marca nasza szkoła była organizatorem VIII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla klas I-III pod hasłem: "W ortografii trudne są tylko początki".
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
    Dnia 25 kwietnia b.r. gościliśmy w naszej szkole reprezentantów wszystkich szkół podstawowych na X Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla klas I-III O ZŁOTE PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY. Podczas wspólnej zabawy przy komputerach uczestnicy konkursu rozwiązywali: rebusy, krzyżówki, zagadki i zadania ortograficzne. Poziom konkursu był bardzo wyrównany.                  W roku 2011/2012 odbyła się X i ostatnia już edycja konkursu.