DYREKTOR SZKOŁY
Tomasz Muńko
WICEDYREKTOR
Barbara Brzezińska

biblioteka Agnieszka Szymkowiak-Cieślar
historia/przyroda Robert Młynarski
język angielski Katarzyna Sułkowska
język angielski Anna Zdebiak
język niemiecki Natalia Żukowska
język polski Barbara Brzezińska
język polski Izabela Czajka
język polski Magdalena Markowska
matematyka Dorota Kominek
matematyka Agnieszka Terebińska
edukacja wczesnoszkolna Ewa Corn-Woźniak
edukacja wczesnoszkolna Ewa Cypel
edukacja wczesnoszkolna Kinga Grzelak
edukacja wczesnoszkolna Marzena Kucharska
edukacja wczesnoszkolna Anetta Pater
edukacja wczesnoszkolna Małgorzata Ptasińska
edukacja wczesnoszkolna Małgorzata Sienkiewicz-Ziemak
edukacja wczesnoszkolna Hanna Stankiewicz
edukacja wczesnoszkolna Danuta Szczotka
edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Żabicka
logopeda Małgorzata Sienkiewicz-Ziemak
pedagog Józefa Sierachan
psycholog Edyta Wicijewska
przyroda Małgorzata Hyska
religia Magdalena Markowska
religia s. Dobrawa Renata Namysł
religia ks. Andrzej Hładki
plastyka/muzyka Maria Ziobrowska-Woroniec
świetlica Lucyna Dunajska-Zaleszczak
świetlica Dorota Wilgucka
zajęcia komputerowe Danuta Adamska
zajęcia techniczne Dorota Kominek
zajęcia techniczne Tomasz Muńko
wychowanie fizyczne Dariusz Kołacz
wychowanie fizyczne Danuta Rutkowska
ADMINISTRACJA
specjalista ds. adm. Maria  Kornacka
intendentka Karolina Rybka
główna księgowa Krystyna Maksylewicz
specjalista ds. kadr. Danuta Dominiak
pielęgniarka Barbara Cichocka