INFORMACJE O SZKOLE

Rok założenia:         

1964r.

Status:      

szkoła publiczna

Organ prowadzący szkołę:

Urząd Miejski w Żarach

             

 

Informacje na temat organizacji szkoły

 

 

Szkoła funkcjonuje jako:

samodzielna

Godziny pracy szkoły:

6.00 – 19.00 – zajęcia edukacyjne do 15.20

Świetlica szkolna dla ucz.                 

7.00 – 16.00

 


Najważniejsze dokonania szkoły

 

Szkoła cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym ze względu skuteczną realizację misji szkoły. Osiągamy wysoki poziom nauczania (średni wynik sprawdzianu 26,5 pkt.), realizujemy zadania postawione w Programie wychowawczym i Programie profilaktyki. Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój dziecka poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, działalność pedagoga, psychologa i logopedy. W swojej ofercie mamy naukę języków obcych już od klasy pierwszej oraz wprowadzenie nauki drugiego języka od klasy IV. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Żarska „Ósemka” znana jest ze współpracy ze środowiskiem (Uniwersytet Zielonogórski, Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury).  Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach edukacyjnych: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dzieciaki z klasą”, „Góra grosza”, "3... 2... 1... Szkoła Bezpiecznego Internetu", itp. O jakości pracy szkoły świadczy liczba dzieci z poza rejonu.