Powrót

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut_SP8      PDF

Program wychowawczo-profilaktyczny_2018/19      PDF

NAUCZYCIELE
Arkusz obserwacji diagnozującej     Word

Arkusz obserwacji doradczo-doskonalącej     Word

Arkusz obserwacji kontrolno-oceniającej     Word

Sprawozdanie n-la z realizacji Planu pracy szkoły   Word