KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2023 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
3. Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 02 kwietnia 2024 r.
5. Egzamin ósmoklasisty: język polski, matematyka, język obcy 14, 15, 16 maja 2024 r.
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
7. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

13 października 2023r.

29-30 kwietnia 2024r.

02 maja 2024r.

14-16 maja 2024r.

31 maja 2024r.

W w/w dniach szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczych.