KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
3. Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 06 – 11 kwietnia 2023 r.
5. Egzamin ósmoklasisty: język polski, matematyka, język obcy 23, 24, 25 maja 2023 r.
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
7. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

31 października 2022r.

02 maja 2023r.

22-26 maja 2023r.

08 czerwca 2023r.

W w/w dniach szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczych.