Dla rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8

68-200 Żary , ul. Partyzantów 9

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Urszyc Monika  – przewodnicząca

Płachta Elżbieta   – zastępca przewodniczącej

Anna Marcinek  – skarbnik

Czop Julita – sekretarz

 

Komisja rewizyjna:

Gruber-Panek Elżbieta

Kicula Aneta

Bank: Santander O/ Żary

94109025610000000104627795

w tytule prosimy wpisywać SKŁADKA UCZNIOWSKA, UCZEŃ …  KLASA…