O szkole

INFORMACJE O SZKOLE

  • Rok założenia: 1964r.
  • Status: szkoła publiczna.
  • Organ prowadzący szkołę: Gmina Żary o Statusie Miejskim.

Informacje na temat organizacji szkoły

  • Szkoła funkcjonuje jako: samodzielna
  • Godziny pracy szkoły: 6:00 – 18:00
  • Świetlica szkolna dla uczniów 6:45 – 16:00

HISTORIA SZKOŁY

Pierwsza wzmianka o „narodzinach” naszej ósemki wiąże się z pismem z dnia 22 listopada 1961 r., jakie skierowało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej do Biura Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie, w którym to piśmie Inspektor Oświaty w Żarach prosi o wykonanie dokumentacji technicznej na 15-izbową Szkołę 1000 -lecia.

8 grudnia 1961 r. PPRN w piśmie do PMRN w Żarach zwraca się z prośbą o wypowiedzenie dzierżawy ogrodów przy ul. Pokoju. 19 grudnia 1961 r. zostaje podjęta uchwała Powiatowego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Żarach o budowie szkół pomników tysiąclecia na terenie powiatu żarskiego. Uznano za konieczne wybudowanie dwóch szkół – w Żarach i Nowych Czaplach.. Budowy przewidziano na 1962 r. Miała to być 16-izbowa szkoła z typowego projektu oraz mieszkania dla nauczycieli.

Już pod koniec grudnia 1966 roku będzie to ośmioletnia szkoła podstawowa. W tym czasie Społeczny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia w Żarach dysponował kwotą 4 mln złotych. W kwietniu 1962 r. określono kosztorys szkoły na kwotę 7 830 600 złotych. Pojawiły się pierwsze kłopoty związane z wybranym terenem budowy, wystąpiły problemy z wysokim poziomem wody gruntowej i z tego też powodu nie projektowano izolacji części podpiwniczonej. Woda „umilała” życie szkoły w niedalekiej przyszłości, szczególnie w kotłowni. Wykonawcą projektu zostało Żarskie Przedsiębiorstwo Budowlane, a prace trwały od 4 maja 1962 roku do 5 września 1964 roku. Gwarancja obejmowała 12 miesięcy od daty odbioru. Ostatecznie wartość kosztorysowa obiektu wyniosła 7 251 637 złotych. Powstał obiekt o kubaturze 15 912 m2, powierzchni użytkowej 3 471 m2, z 16 izbami lekcyjnymi, 1 salą gimnastyczną, 5 pracowniami specjalistycznymi, stołówką, świetlicą i kuchnią. Niestety, nie można było pochwalić się wysoką jakością wykonania. Pierwszy protokół z przeglądu z dnia 28 listopada 1964 roku wskazał aż 56 usterek i to najczęściej bardzo poważnych – od zacieków po wypadające z ościeżnic okna, przeciekające grzejniki, niedomykające się okna i drzwi, niepodłączony gaz, wypadające drabinki na sali gimnastycznej, zimne grzejniki (wady c.o.), głuszące pompy, wodę stojącą w pomieszczeniach palacza itd. Do następnego przeglądu usuwano usterki, krążyły pisma między szkołą a wykonawcą. Z wieloma problemami nie można było uporać się przez następne „kilkadziesiąt” lat.

Dla uczniów i nauczycieli datą najważniejszą był 7 września 1964 roku. Nasza ósemka była 888 tysiąclatką w kraju. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 980 uczniów.

Uczniowie od najmłodszych klas pod kierunkiem nauczycieli aktywnie angażują się w imprezy na terenie szkoły oraz współpracują z instytucjami w najbliższym środowisku. Również osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach i zawodach lokalnych oraz ogólnopolskich. Jesteśmy dumni z laureatów konkursów przedmiotowych z języka angielskiego, historii, języka polskiego w roku szkolnym 2019/2020. Dodatkowo uczniowie klas VIII – ch osiągają znakomite wyniki egzaminów ósmoklasisty – znacząco powyżej średniej krajowej.

W świetlicy szkolnej zapewniamy atrakcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów z klas I–III. A prężnie działająca biblioteka szkolna aktywnie dba o poszerzanie bazy bibliotecznej promując czytelnictwo oraz wzbogaca swoją ofertą kulturalną poprzez ciekawe spotkania literackie.

Uczniowie Żarskiej Ósemki wspierani są przez pedagoga, psychologa szkolnego oraz nauczycieli specjalistów, min.: oligofrenopedagoga, logopedy  i terapeutów pedagogicznych. Posiadamy szkolną stołówkę, która codziennie przygotowuje świeże obiady dla dzieci. Ponadto placówka jest stale doposażona i unowocześniana. Baza dydaktyczna szkoły jest wzbogacana w najnowszy sprzęt, materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne.

Kadra nauczycielska systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, czego efektem są absolwenci kontynuujący edukację w renomowanych szkołach na terenie Żar i województwa lubuskiego. Cieszymy się wsparciem ze strony rodziców, którzy chętnie włączają się do współpracy w szkole.

W dobie zagrożenia koronawirusem wdrożyliśmy wszystkie niezbędne procedury  oraz środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pobytu wszystkich uczniów oraz pracowników placówki.