Logopeda

Małgorzata Sienkiewicz – Ziemak – logopeda

  • Badanie mowy
  • Terapia zaburzeń mowy
  • Koordynacja terapii zaburzeń mowy ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.