Świetlica

Opiekę sprawują wychowawcy:

Danuta Bojar

Katarzyna Majcher

Dorota Wilgucka

Świetlica jest miejscem spędzania czasu dla uczniów naszej szkoły w oczekiwaniu na lekcje lub po ich zakończeniu. Spełnia swoją funkcję dydaktyczno–opiekuńczo–wychowawczą. Czynna jest w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno–opiekuńcze w szkole, w godzinach 6:45 – 16:00. Zapisy odbywają się na podstawie karty zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do świetlicy szkolnej

Można się z nami kontaktować osobiście, telefonicznie (łączy sekretariat szkoły) lub przez dziennik elektroniczny Librus.