Świetlica

Opiekę sprawują wychowawcy:

Danuta Bojar

Katarzyna Majcher

Dorota Wilgucka

Świetlica jest miejscem spędzania czasu dla uczniów naszej szkoły w oczekiwaniu na lekcje lub po ich zakończeniu. Spełnia swoją funkcję dydaktyczno–opiekuńczo–wychowawczą. Czynna jest w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno–opiekuńcze w szkole, w godzinach 6:45 – 16:00. Zapisy odbywają się na podstawie karty zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do świetlicy szkolnej

Można się z nami kontaktować osobiście, telefonicznie (łączy sekretariat szkoły) lub przez dziennik elektroniczny Librus.

 

Propozycje świetlicy na czas wolny:))

  1. Figurka z modeliny. Prezentacja w wykonaniu S. Idzik-Sekular
https://view.genial.ly/5fb4dbdeac09ff0d9578cfbc/presentation-among-us
           2.  Propozycja p. Lucyny zaczerpnięta z zasobów internetu

#motorykamała

          3. Propozycja P. Doroty, dla świetlicowych detektywów
         4. Prezentacja zaczerpnięta z zasobów internetu z okazji zbliżającego się ogólnopolskiego dnia Praw Dziecka
            20 listopada
         5. Zabawa w interaktywny teleturniej przygotowana przez P. Sławkę na podstawie obejrzanej wcześniej prezentacji
         6. Prezentacja z okazji międzynarodowego dnia Pluszowego Misia 25 listopada przygotowana przez P. Sławkę