Dostępność

Informacje o dostępności w naszej szkole

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami informujemy,  “każdy ma prawo poinformować  o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej bez konieczności wykazania interesu prawnego i faktycznego.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności  architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.”*
*źródło:Koordynator ds. dostępności – Miasto Żary (zary.pl)