Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY

Tomasz Muńko

WICEDYREKTOR

Katarzyna Markowiak, Małgorzata Sienkiewicz-Ziemak

Lista nauczycieli

Nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Nazwisko  i imię Przedmiot
1. Baworowski Grzegorz wychowanie fizyczne
2. Bojar Danuta wychowawca świetlicy
3. Butyńska Ewa edukacja wczesnoszkolna
4. Corn–Woźniak Ewa edukacja wczesnoszkolna
5. Cypel Ewa edukacja wczesnoszkolna
6. Czajka Izabela język polski
7. Duszyńska–Sokołowska Joanna plastyka, technika
8. Góralczyk-Urban Dorota język niemiecki
9. Grzelak Magdalena religia
10. Hrypińska Anna biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
11. Jarmołowicz Dorota matematyka
12. Kądziela Marzena edukacja wczesnoszkolna, język angielski
13. Kołacz Dariusz wychowanie fizyczne
14. Kuriata Ewa nauczyciel bibliotekarz
15. Leksa Martyna język polski
16. Lenkowska Anna edukacja wczesnoszkolna, informatyka
17. Libera-Szczepaniak Justyna edukacja wczesnoszkolna, język angielski
18. Majcher Katarzyna wychowawca świetlicy
19. ks. Marciniak Marcin religia
20. Markowiak Katarzyna WOS
21. Mielczarek Katarzyna język angielski
22. Miller-Świtalska Karolina pedagog
23. Młynarski Robert historia, przyroda
24. Muńko Tomasz informatyka
25. Pająk Olga chemia, fizyka, geografia
26. Parużyńska Monika s. Immaculata religia
27. Pater Anetta edukacja wczesnoszkolna
28. Polańska Renata matematyka
29. Prokop Paweł informatyka, matematyka
30. Przyborska Marzena edukacja wczesnoszkolna
31. Rymarska Agnieszka psycholog
32. Serafin–Balcerek Wiesława język polski
33. Sękowska–Abramowicz Ewelina edukacja wczesnoszkolna
34. Sielicka–Paszkowska Sabina geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
35. Sienkiewicz–Ziemak Małgorzata logopeda
36. Skorupa Joanna wychowanie fizyczne
37. Sułkowska Katarzyna język angielski
38. Szczerbińska Anna język polski
39. Szymkowiak–Cieślar Agnieszka nauczyciel bibliotekarz, historia, doradztwo zawodowe, edukacja przez szachy
40. Wantoła Leszek informatyka, matematyka
41. Wilgucka Dorota wychowawca świetlicy
42. Zdebiak Anna język angielski
43. Ziobrowska–Woroniec Maria muzyka
44. Żabicka Agnieszka edukacja wczesnoszkolna