Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY

Tomasz Muńko

WICEDYREKTOR

Katarzyna Markowiak, Małgorzata Sienkiewicz - Ziemak

Lista nauczycieli

Nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Nazwisko  i imię Przedmiot
1. Adamska  Danuta Informatyka
2. Baworowski  Grzegorz Wychowanie fizyczne
3. Butyńska  Ewa Edukacja wczesnoszkolna
4. Corn – Woźniak  Ewa Edukacja wczesnoszkolna
5. Cypel  Ewa Edukacja wczesnoszkolna
6. Czajka  Izabela Język polski
7. Dunajska – Zaleszczak Lucyna Wychowawca świetlicy
8. Duszyńska – Sokołowska Joanna Plastyka, technika
9. Golec  Krzysztof Matematyka
10. Góralczyk – Urban  Dorota Język niemiecki
11. Grzelak Magdalena Religia, Język polski
12. Hrypińska  Anna Biologia
13. Idzik – Sekuler  Sławomira Wychowawca świetlicy
14. Jarmołowicz  Dorota Matematyka
15. Kądziela  Marzena Edukacja wczesnoszkolna, język angielski
16. Kołacz  Dariusz Wychowanie fizyczne
17. Kominek  Dorota Matematyka
18. Kubacka – Rettinger  Kamila Religia
19. Kuriata  Ewa Nauczyciel bibliotekarz, geografia
20. Leksa  Martyna Język polski
21. Lenkowska  Anna Informatyka, edukacja wczesnoszkolna
22. Markowiak  Katarzyna Historia, WOS
23. Młynarski  Robert Historia
24. Muńko  Tomasz Informatyka, technika
25. Namysł  Renata – s. Dobrawa Religia
26. Olechno  Marlena Historia , Geografia, WOS
27. Pająk  Olga Chemia, Geografia, Edukacja dla bezpieczeństwa
28. Pater  Anetta Edukacja wczesnoszkolna
29. Pawłowicz Sławomir Fizyka
30. Polańska  Renata Matematyka
31. Przyborska  Marzena Edukacja wczesnoszkolna
32. Przydatek Marta Język angielski
33. Rutkowska  Danuta Wychowanie fizyczne
34. Rymarska  Agnieszka Psycholog
35. Serafin – Balcerek  Wiesława Język polski
36. Sękowska – Abramowicz  Ewelina Edukacja wczesnoszkolna
37. Sielicka – Paszkowska  Sabina Geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
38. Sienkiewicz – Ziemak  Małgorzata Logopeda
39. Sierachan  Józefa Pedagog
40. Skorupa Joanna Wychowanie fizyczne
41. Sułkowska  Katarzyna Język angielski
42. Szczerbińska  Anna Język polski
43. Szymkowiak – Cieślar Agnieszka Nauczyciel bibliotekarz, doradztwo zawodowe
44. Wantoła  Leszek Fizyka
45. Wilgucka  Dorota Wychowawca świetlicy
46. Zdebiak  Anna Język angielski
47. Ziobrowska – Woroniec  Maria Muzyka, plastyka
48. Żabicka Agnieszka Edukacja wczesnoszkolna