Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
17 maja – 21 czerwca do godz. 15:00

 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
25 czerwca – 14 lipca do godz. 15:00 

 

3.Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
22 lipca 

 

4. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
23 – 30 lipca do godz. 15:00

 

5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
2 sierpnia do godz. 14:00.

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE TRZEBA ZŁOŻYĆ W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU

https://sp8.zary.pl/wp-content/uploads/2021/03/W-szkole-pierwszego-wyboru-musisz-złożyć-następujące-dokumenty.pdf