Informacja stołówki-obiady

WPŁATY ZA OBIADY

NA wrzesień 2021 r.   PRZYJMOWANE SĄ

W  DNIACH od 31.08.2021r. do 10.09.2021r.

NA KONTO BANKOWE SZKOŁY !!!

 

CENA OBIADU DLA DZIECI:         

5,00 zł x 19 dni = 95,00 zł

 

Abonament obiadowy liczony jest od poniedziałku 6 września.

 

Wpłaty PROSZĘ dokonać przelewem na konto szkoły

Nr konta: PKO BP SA  24 1020 5460 0000 5202 0118 5032

w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, SP 8 opłata za wyżywienie za m-c…… 2021

 

Proszę o terminowe wpłaty!!!

 

Brak wpłaty za obiady skutkować będzie odmową wydania posiłku.