INFORMACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 2020r. Jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, rodzic powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego.

Dyrektor Szkoły