Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2020 /2021

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach
Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2020 /2021
Sporządził:  Bartłomiej Kubiak
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Żarach

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH

ul. Zielonogórska 23
68-200 Żary

Technikum:
– technik hotelarstwa – 1 oddział
– technik organizacji turystyki – 1 oddział
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział
– technik architektury krajobrazu – 0,5 oddziału
– technik usług fryzjerskich – 0,5 oddziału

 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO                                           

ul. Parkowa 9
68-200 Żary

Technikum: – technik mechanik – 0,5 oddziału
– technik elektryk – 0,5 oddziału
– technik pojazdów samochodowych (MOT.02) – 0,5 oddziału
– technik pojazdów samochodowych (MOT.05) – 0,5 oddziału
– technik logistyk – 1 oddział
Branżowa Szkoła I Stopnia:
– mechanik pojazdów samochodowych – 1 oddział
– elektromechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
– magazynier – logistyk – 0,5 oddziału

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 ul. Podwale 16
68-200 Żary

Liceum Ogólnokształcące:
– 3 oddziały

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

ul. Długosza 23
68-200 Żary

Technikum:
– technik elektronik – 0,5 oddziału
– technik programista – 0,5 oddziału
– technik ekonomista – 0,5 oddziału
– technik rachunkowości – 0,5 oddziału
– technik informatyk – 1 oddział
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 0,5 oddziału
– technik reklamy – 0,5 oddziału

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH

ul. Górnośląska 2
68-200 Żary

Technikum:
– technik budownictwa – 0,5 oddziału
– technik informatyk – 1 oddział
– technik geodeta – 0,5 oddziału
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 0,5 oddziału
– technik robót wykończeniowych – 0.5 oddziału
Branżowa Szkoła I Stopnia:
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 1 oddział
– wielozawodowa – 1 oddział
( w zawodach : fryzjer; sprzedawca; dekarz; kucharz; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; wędliniarz; stolarz i inne wg potrzeb)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i EKONOMICZNYCH

ul. Chopina 10
68-300 Lubsko

Liceum Ogólnokształcące:
– 3 oddziały
Technikum:
– technik informatyk – 1 oddział
– technik ekonomista – 1 oddział

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

ul. Powstańców Wlkp. 2
68-300 Lubsko

Technikum:
– technik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 0,5 oddziału
– technik elektryk – 0,5 oddziału
– technik logistyk – 0,5 oddziału
Branżowa Szkoła I Stopnia:
– kucharz – 0,5 oddziału
– mechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
– wielozawodowa – 1 oddział
(w zawodach : fryzjer; sprzedawca; kucharz; mechanik pojazdów samochodowych;
blacharz samochodowy; cukiernik; piekarz; monter elektronik; lakiernik; stolarz;
tapicer, ślusarz; murarz – tynkarz, mechanik motocyklowy, drukarz i inne wg.
potrzeb )

OŚRODEK DLA DZIECI Z WADAMI SŁUCHU i MOWY

ul. Spokojna 2
68-200 Żary

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia:
– kucharz – 1 oddział
– cukiernik – 1 oddział

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

ul. Szkolna 4
68-300 Lubsko

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia:
– kucharz – 1 oddział
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
– 1 oddział

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

ul. Spokojna 2
68-200 Żary

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
– 1 oddział