“KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

,,Każdemu sercu bliska, ochrona środowiska”.

Od września 2019 roku  Szkoła Podstawowa Nr 8 w Żarach przystąpiła do programu  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla szkół podstawowych ( klasy I-III ) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę ,,Kubuś”. Jego realizacja zakończy się w czerwcu 2020 roku.

Celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już
od najmłodszych lat. W ramach programu dzieci biorą udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiadują się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące
z ruchu.

Po zrealizowaniu szeregu zagadnień tematycznych szkoła otrzyma certyfikat przyznający tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

M. Przyborska, nauczyciel edu. wczesnoszkolnej