Lekcja teatralna w klasie 4b.

Uczniowie klasy 4b w czasie lekcji historii przenieśli się na Rynek Główny do Krakowa. Tam, w roku 1794 odbyło się uroczyste złożenie przysięgi przez Tadeusza Kościuszkę, po której rozpoczęło się powstanie. W rolę głównego bohatera wcielił się Dawid, pozostała część klasy to oficerowie, szlachta, mieszczanie oraz chłopi. Po przysiędze dzieci przeprowadziły z T. Kościuszką – Dawidem wywiad. Pytano o plany, wiarę w zwycięstwo oraz zaangażowane wszystkich ludzi w walkę o Polskę.

*zdjęcie wyróżniające zaczerpnięte z zasobów internetu Rynek Główny w Krakowie – Punkt Informacji Kulturalnej – Kraków (pik.krakow.pl)