MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE – PROJEKT KLAS 8B I 8C

Przez ostatni miesiąc uczniowie klas 8b i 8c realizowali na lekcjach wos-u duży projekt dotyczący mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących nasz kraj. Przygotowywali materiały, analizowali zapisy Konstytucji RP mówiące o prawach mniejszości. Później wykonywali prace. Prezentowali religię, stroje, potrawy, tańce oraz elementy kultury oraz zwyczaje Żydów, Romów, Ormian, Karaimów oraz Tatarów. Oto nasza fotorelacja.

Marlena Olechno, nauczyciel wos-u