Od 4 maja br. powrót poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy w systemie stacjonarnym

Od 4 maja br. przywróciliśmy możliwość działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej. Dajemy poradniom możliwość realizacji zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii. To odpowiedź przede wszystkim na prośby rodziców. Przy organizacji pracy poradni należy jednak uwzględnić przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  • Tym samym odsyłamy do strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Żarskiego, tam można doczytać ważne dla Państwa informacje.
  • http://www.pppzary.pl/index.php 

żródło: https://www.gov.pl/web/edukacja