Podsumowanie programu “Nie daje mocy używanie przemocy-cz.III”

W piątek 22 stycznia nastąpiło oficjalne podsumowanie kolejnej edycji zajęć świetlicowo – bibliotecznych w ramach działań profilaktyczno- wychowawczych pt. „Nie daje mocy używanie przemocy – część III” oraz rozdanie nagród  wszystkim  uczestnikom – autorom prac plastycznych  pod hasłem „Nie odwracaj wzroku – STOP PRZEMOCY”

Celem programu było kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, promowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego oraz rozwój pasji i zainteresowań. Uczestniczący w nim uczniowie brali udział w dyskusjach, zajęciach z elementami bajkoterapii, zabawach ruchowych i integracyjnych, turniejach gier planszowych oraz warsztatach artystycznych.

Środki na realizację programu i nagrody dla ich uczestników pochodziły  z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim.