Rekrutacja do klasy I 2024/2025

Rozpoczęła się już rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Wnioski można pobrać bezpośrednio w szkole lub ze strony internetowej szkoły – zakładka Rekrutacja.

Wniosek należy złożyć do 12 marca 2024r. w sekretariacie szkoły (sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30).