Rowerowy Piknik

Uczniowie klas czwartych z naszej szkoły przez cały rok szkolny w ramach lekcji techniki uczą się bezpiecznej jazdy na rowerze oraz znajomości znaków i przepisów ruchu drogowego. W ten sposób przygotowują się do egzaminu praktycznego i teoretycznego, aby uzyskać kartę rowerową, która  daje uprawnienia osobie niepełnoletniej do poruszania się rowerem po drogach. W dniu wczorajszym na naszym rowerowym pikniku spotkaliśmy się, aby uroczyście wręczyć czwartoklasistom ten ważny dokument.
Nagrodziliśmy również 24 piątoklasistów i szóstoklasistów, którzy brali udział w “Konkursie wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz zachowania ostrożności i bezpieczeństwa na drodze. Konkurs przeprowadzony został elektronicznie na platformie kartarowerowa.net.
Uroczystość uświetnił nam występ szkolnego zespołu “Kropla a atrakcją było rozłożone mobilne miasteczko ruchu drogowego pozyskane od Urzędu Miasta z projektu unijnego Bezpieczny pieszy w Żarach. Na mobilnym miasteczku uczniowie klas 4-7 klas mogli zaprezentować swoje umiejętności prawidłowej jazdy.