SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY

Sukcesy naszych ósmoklasistów w projekcie – Sejm Dzieci i Młodzieży realizowanym przez Sejm RP. Tegorocznej, XXVII edycji przyświecał temat: “Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia.”
Kancelaria Sejmu RP przyznała Tytuły LAUREATA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY następującym osobom:
Ada Naskrent i Laura Adamczyk – praca plastyczna
Michalina Wawrzyniak i Julia Pawłowska – praca multimedialna
Karolina Lewon i Natalka Morawska – słuchowisko radiowe
Szymon Stepa i Wojtek Siembida – praca multimedialna.
To ogromne wyróżnienie dla uczestników. Wykazali się wielką dojrzałością przy interpretacji tak poważnego tematu.
Brawo!
Opiekun, Marlena Olechno