STOP NIKOTYNIE

Ponownie akcja STOP NIKOTYNIE została zorganizowana w ramach miesiąca profilaktyki. Celem nadrzędnym była promocja zdrowego stylu życia, zapobiegnie uzależnieniom,  prezentowanie prawidłowych wzorców zachowań. Uczniowie twórczo realizowali i aktywnie uczestniczyli w różnych formach działań; konkursach literackich, plastycznych i wiedzy, spotkaniach i warsztatach. W swoich pracach wyrażały siebie, swoje umiejętności i talenty. Zwieńczeniem działań był spektakl profilaktyczny oraz nagrody i dyplomy. Finanse na nagrody pozyskane  były z MKRPA.

Oto fotorelacja:

Notatka i zdjęcia. B. Cichocka