WAŻNE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Na stronie startowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajduje się zakładka

„Egzamin Ósmoklasisty”  –  „Zestawy zadań powtórkowych”.

Można tam znaleźć przykładowe arkusze egzaminacyjne, zestawy zadań powtórkowych oraz informacje o przebiegu egzaminu.

Zachęcamy do skorzystania z powyższych zasobów.